رویه های بازگرداندن کالا

 

در چه شرایطی می توان کالاهای خود را بازگردانم؟
خرابی کالا در زمان تحویل ( 7 روز از زمان نهایی کردن سفارش)
 عدم تطابق کالای تحویلی با کالای خریداری شده. ( 7 روز از زمان نهایی کردن سفارش)
توجه: کالای مرجوعی میبایست در بسته بندی ارسالی توسط سدرا پلاس و با تمامی لوازم جانبی بسته بندی کالا و کاتالوگ و هدیه های احتمالی همراه کالا قرار داده شود.
 کالا باید قبل از 7 روز از زمان خرید به دست انبار شرکت برسد و زمان بیشتر از 7 روز تقویمی قابل پذیرش نیست.

 مسئولیت عدم تحویل کالا به انبار شرکت به عهده مشتری می باشد.