شماره حساب ها


شماره شبا:  IR330120020000005310589910

شماره حساب :  5310589910

شماره کارت : 6104337919884807

بانک ملت - بنام  : آرش ذبیحی ینگجه

توجه : اگر نیاز به فاکتور رسمی ( شامل مالیات بر ارزش فزوده ) دارید ، قبل از واریز وجه با پشتیانی تماس حاصل فرمایید.